JobTest và TOPICA chính thức trở thành đối tác chiến lược

Từ tháng 04/2022, JobTest & TOPICA chính thức hợp tác trở thành đối tác chiến lược về lĩnh vực giáo dục và định hướng nghề nghiệp. Ngày nay, học sinh, sinh viên đã có nhiều cơ hội để tìm hiểu, khám phá bản thân, định hướng nghề nghiệp, công việc tương lai. Tuy nhiên, chính… Continue reading JobTest và TOPICA chính thức trở thành đối tác chiến lược